ევროპის რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების საბჭოს სხდომა (12-13 დეკემბერი, 2011. ბელგია. ბრიუსელი)

13 დეკემბერი 2011