კონფერენცია: ”მუნიციპალიტეტების როლი რეგიონულ განვითარებაში - მიღწევები და გამოწვევები” (15-16 ნოემბერი, 2011, თბილისი, საქართველო)

15 ნოემბერი 2011