აღმასრულებელი საბჭოს შეხვედრა ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოს თავმჯდომარესთან (23 სექტემბერი,2011. ქ.ფოთი, საქართველო)

23 სექტემბერი 2011