ტრენინგები თემაზე ”საჯარო ინვესტიციების მართვა მუნიციპალურ დონეზე (7-15 სექტემბერი, 2011, თბილისი, საქართველო)

15 სექტემბერი 2011