ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ევროკავშირთან თანამშრომლობის (CORLEAP) დამფუძნებელ კონფერენცია (8-9 სექტემბერი, 2010 წელი, ქ.პოზნანი, პოლონეთი)

21 ოქტომბერი 2010