კონფერენცია:„ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი მიგრაციასა და განვითარების პროცესებში”,19-20 ოქტომბერი, 2010, თბილისი, საქართველო

20 ოქტომბერი 2010