ეროვნული სემინარი

3 აპრილი 2012

29 მარტს საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ორგანიზებითა და USAID-ის „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში“ პროგრამის მხარდაჭერით გაიმართა ეროვნული სემინარი თემაზე:”დეცენტრალიზაცია და მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში: მიღწევები და გამოწვევები”.