17 ნოემბერი 2011

15-16 ნოემბერს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა კონფერენცია თემაზე ”მუნიციპალიტეტების როლი რეგიონულ განვითარებაში -მიღწევები და გამოწვევები”