13 ოქტომბერი 2011

18-20 ოქტომბერს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის 21-ე სამუშაო სესიაში.