ადგილობრივი დემოკრატიის ევროპული კვირეული (ELDW)

6 ოქტომბერი 2011

10-15 ოქტომბერს საქართველოში ადგილობრივი დემოკრატიის კვირეული ჩატარდება. ადგილობრივი დემოკრატიის ევროპული კვირეული ყოვეწლიური ღონისძიებაა, რომელიც აღინიშნება ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებში. მისი მიზანია მოქალაქეობრივი ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივი ხელისუფლების შესახებ და ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის წახალსიება.