ტრენინგები თემაზე ”საჯარო ინვესტიციების მართვა მუნიციპალურ დონეზე” (II ეტაპი)

30 სექტემბერი 2011

28 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და მუნიციპალიტეტების საფინანსო დეპარტამენტების წარმომადგენლებისათვის გაიმართება ტრენინგები თემაზე ”საჯარო ინვესტიციების მართვა მუნიციპალურ დონეზე”.