საყურადღებო ინფორმაცია

11 აგვისტო 2011

ა.წ. 1 სექტემბრიდან საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია გადადის ახალ მისამართზე: ქ. თბილისი, 0171, მ. კოსტავას ქ. #75ა. ბინა #65.