ტრენინგი; ”მულტიეთნიკური მმართველობა”

4 ივლისი 2011

27-29 ივნისს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე ”მულტიეთნიკური მმართველობა”.