საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

მუნიციპალიტეტები

თვითმმართველი ქალაქები

ქუთაისი


ფართობი - 70 კმ²

მოსახლეობა -  192, 5 ათასი

ვებ-გვერდი: http://www.imereti.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=118

ასევე იხილეთ