უკრაინის დელეგაციის სასწავლო ტური საქართველოში

9 სექტემბერი