დელეგაციის ვიზიტი ნორვეგიის სამეფოში

22 თებერვალი