დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის პროექტის განხილვა აღმოსავლეთ საქართველოში

24 იანვარი