ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ტრენერთა ტრენინგი გაიმართა

6 სექტემბერი 2018