"ღია მმართველობა ადგილობრივ დონეზე-ქალაქები იწყებენ ქმედებას"

17 ივლისი 2018