საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივმოქმედი დელეგაციები დაამტკიცეს

3 მარტი

საქართველოს ადგილობრივ თვიმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს XXX სხდომაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივმოქმედი დელეგაციები დაამტკიცეს