არაფორმალური შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან

12 თებერვალი