მუნიციპალიტეტების როლი რეგიონულ განვითარებაში - მიღწევები და გამოწვევები საქართველოში

17 ნოემბერი 2011

თვითმმართველობის ასოციაციის ორგანიზებით კონფერენცია ”მუნიციპალიტეტების როლი რეგიონულ განვითარებაში - მიღწევები და გამოწვევები საქართველოში” გაიმართა.