,,ათეა"-ს რეგიონული პროექტების შეჯამება

17 ნოემბერი 2011

შეჯამდა ადგილობრივ თვითმმართველობა ეროვნული ასოციციის რეგიონული პროექტები