ევროკავშირის საგზაო რუკა სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისათვის

18 ივნისი 2014

ევროპის კავშირის დელეგაციის მიერ შემუშავებულ იქნა ახალ პროგრამა ადგილობრივი თვითმმართვველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების დახმარების კუთხით. გთხოვთ იხილოთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის საგზაო რუკა.იხ. რუკა