ევროკავშირის საგზაო რუკები სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისათვის

19 მარტი 2014

ევროპის კავშირის დელეგაცია ამზადებს ახალ პროგრამას ადგილობრივი თვითმმართვველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების დახმარების კუთხით. ახალი პროგრამის შემუშავებისათვის დაწყებულია კონსულტაციები.კონსულტაციების პროცესისათვის შემოთავაზებულია საგზაო რუკა.

იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ შენიშვნები და რეკომენდაციები აღნიშნულ საგზო რუკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ მოგავწოდოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: office@nala.ge