დაინტერესებულ მხარეთა საკოორდინაციო შეხვედრა

3 ოქტომბერი 2013

1 ოქტომბერს დაინტერესებულ მხარეთა საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, რომელიც საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს აერთიანებს და USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის “საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია” ფარგლებში შეიქმნა.