ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს განცხადება

6 ნოემბერი 2012

2 ნოემბერს ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაზე სპეციალური განცხადება იქნა მიღებული.

იხ. განცხადების სრული ტექსტი