ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 815 კმ²

მოსახლეობა - 29000

ვებ-გვერდი: http://bagdati.gov.ge/