გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 1304 კმ²

მოსახლეობა - 98000

ვებ-გვერდი: http://gardabani.gov.ge