გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 846 კმ²

მოსახლეობა - 70 000

ვებ-გვერდი: http://www.gurjaani.ge