დმანისის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 1199 კმ²

მოსახლეობა - 28 500

ვებ-გვერდი: http://www.dmanisi.gov.ge