ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 423 კმ²

მოსახლეობა - 175000

ვებ-გვერდი: http://www.zugdidi.mun.gov.ge