თელავის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 1095 კმ²

მოსახლეობა - 71000

ვებ-გვერდი: http://telavi.mun.gov.ge/