თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 357 კმ²

მოსახლეობა - 45 000

ვებ-გვერდი: http://terjola.ge/