ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ფართობი -  890 კმ²

მოსახლეობა - 50200

ვებ-გვერდი: http://www.lagodekhi.gov.ge