ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

ფართობი -  675 კმ²

მოსახლეობა - 80000

ვებ-გვერდი: http://ozurgeti.org.ge/