ონის მუნიციპალიტეტი

ფართობი -  1712 კმ²

მოსახლეობა - 8500

ვებ-გვერდი: http://oni.gov.ge