ქარელის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 687,9კმ²

მოსახლეობა -51600

ვებ-გვერდი: http://shidakartli.gov.ge/ge/municipalities/index/4