ქედის მუნიციპალიტეტი

ფართობი - 452 კმ²

მოსახლეობა - 20200 

ვებ-გვერდი: http://www.keda.ge