ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ფართობი -  825 კმ²

მოსახლეობა - 23000

ვებ-გვერდი: http://chokhatauri.ge