ბათუმი

ფართობი - 19,4 კმ²

მოსახლეობა - 122, 5ათასი

ვებ-გვერდი: http://www.batumi.ge/ge/