ფოთი

ფართობი -  69 კმ²

მოსახლეობა - 47,1 ათასი

ვებ-გვერდი: http: http://www.poticity.ge/