ქუთაისი

ფართობი - 70 კმ²

მოსახლეობა -  192, 5 ათასი

ვებ-გვერდი: http://kutaisi.gov.ge/