საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

სასარგებლო ბმულები


არასამთავრობო ორგანიზაციები

ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები:

აბხაზინტერკონტი
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო - საქართველო
ადგილობრივი თვითმმართველობა და თანამედროვე გამოწვევები
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების კავკასიური ქსელი
ენერგო ეფექტურობის ცენტრი
კავკასიის სოციალურ-ეკონომიკური კვლევების ცენტრი
კახეთის განვითარების სააგენტო
კივიტას გეორგიკა
მრავალეროვანი საქართველო
მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფელთა ასოციაცია
პარტნიორები საქართველო
რეგიონული მედია ინიციატივების ასოციაცია
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
სამოქალაქო განვითარების სააგენტო
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 
სტრატეგიული განვითარების და კვლევების ცენტრი
ქეა საერთაშორისო კავკასიაში
ქვემო ქართლის სამოქალაქო განვითარების სააგენტო

ასევე იხილეთ