საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პრეს - რელიზები

გრძელვადიანი სტრატეგია დეცენტრალიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის


19 ივნისი 2017 წელი

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნულმა ასოციაციამ დაასრულა მუშაობა რეკომენდაციათა პაკეტზე სათაურით "გრძელვადიანი სტრატეგია დეცენტრალიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის 2017-2029; ძირითადი ორიენტირები". დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტში გათვალისიწნებულია ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან გამოთქმული შენიშვნები. აღნიშნული დოკუმენტი ოფიციალურად გადაეგზავნა საქართველოს პარლამენტს და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. (იხ. დოკუმენტის ოფიცალური ვერსია)

 

სტრატეგიის ოფიაციალური ვერსია