საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პრეს - რელიზები

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის 2016 წლის ანგარიში


02 მაისი 2017 წელი

ა.ა.ი.პ. “საქართველოს ადგილორბივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია” დაფუძნებულია 2005 წელს, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულთა და ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფბლების კონგრესის მიერ. ორგანიზაციის წევრებია საქართველოს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები. წევრობა ხორციელდება წარმომადგნლობის გადაცემის წესით. კერძოდ, თითოეული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული აგზავნის ორ დელეგატს ეროვნულ ყრილობაზე/საერთო კრებაზე. ეროვნული ყრილობა თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს ასოციაციის პრეზიდენტს და ასოციაციის აღმასრულებელ კომიტეტს 23 წევრის შემადგელობით. პრეზიდენტი და აღმასრულებელი კომიტეტი უშუალოდ იღებს მონაწილეობას ასოციაციის მართვაში.                                                                                                                          2016 წლის ანგარიში