საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
Under Construction!

მთავარი გვერდი

პრეს - რელიზები

კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის გაუმჯობესების მუნიციპალური პროექტი საქართველოში


20 მარტი 2017 წელი

 

ეს გზამკვლევი შექმნილია, რათა დაეხმაროს დამკვეთ მხარეს შექმნას ის დოკუმენტი, რომელიც ესადაგება ევროკავშირის თანადაფინანსებულ პროექტსა და EBRD -ის პროექტების სტადრარტულ დოკუმენტს. ევროსაბჭოსა და EBRD -ის სტანდარტული სატენდერო პროცედურების საფუძველზე არსებული ექვსი განსხავავებული სატენდეროდო კუმენტი A1-B3 (დოსიე) არსებობს.

 

manuals

მუნიციპალური პროექტი საქართველოში