დაძმობილებული ასოციაციები

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციას პარტნიორული ურთიერთობა აქვს ევროპის მრავალ ანალოგიურ ასოციაცისთან. ჩამოყალიბების დღიდან ჩვენ ვამყარებთ კავშირებს ევროპელ პარტნიორებთან.

NALAG-ის დაძმობილებული ასოციაციებია:

 • ნორვეგიის ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებათა ასოციაცია;
 • ლატვიის ადგილორვი და რეგიონულ ხელისუფლებათა;
 • ლიტვის ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა ასოციაცია;
 • ესტონეთის ქალაქთა კავშირი;
 • ნიდერლანდების ადგილობრივ ხელისუფლებათა ასოციაცია;
 • უკრაინის ქალაქთა კავშირი;
 • სომხეთის თემთა კავშირი;
 • აზერბაიჯანის ქალაქების მუნიციპალიტეტების კავშირი;
 • რუმინეთის თვითმმართველობათა ასოციაცია;
 • ბულგარეთის თვითმმართველობათა ასოციაცია;
 • მარმარისის მუნიციპალიტეტეთა კავშირი (თურქეთი);

ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან, ვახორციელებთ ერთობლივ პროექტებს და აქტიურად ვთანამშრომლობთ მუნიციპალიტეტეტების განვითარებისთვის.