ათეა-ს წარმომადგენლებმა მუნიციპალიტეტებს შავი ზღვის თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები გააცნეს 

10 ნოემბერი 2021