ნათია ღვინაშვილი - ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და კაცთა თანასწორობის შესახებ ევროპული ქარტია

29 ივლისი 2021